Sodelavci K5 so prejemniki nagrade Edwarda C. Henrya

Sodelavci K5 so prejemniki nagrade Edwarda C. Henrya

Članek z naslovom “Dynamics of domain walls in ferroelectrics and relaxors”, ki so ga doc. dr. Mojca Otoničar, doc. dr. Mirela Dragomir in prof. dr. Tadej Rojac z Odseka za elektronsko keramiko nedavno objavili v Journal of the American Ceramic Society (https://ceramics.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jace.18623), je bil v letu 2023 izbran za »Edward C. Henry award« (https://ceramics.org/awards/edward-c-henry-award/). Nagrado se vsako leto podeli izjemnemu prispevku, objavljenemu  v Journal of the American Ceramic Society ali Bulletin, na temo elektronske keramike. Članek poroča o rezultatih raziskovalnih dejavnosti laboratorija, ki so usmerjeni na razumevanje izvora piezoelektričnih odzivov izbranih feroelektričnih in relaksorskih keramičnih materialov. Poudarek je na dinamiki in strukturnih vidikih domenskih sten, ki z njihovo dinamiko izrazito vplivajo na električne in elektromehanske lastnosti omenjenih tehnološko pomembnih materialov.

Naslovnico številke revije, v kateri je objavljen prispevek, so osnovali avtorji prispevka v sodelavi z Mitom Gegičem.

Iskrene čestitke!