prof. dr. Andreja Benčan Golob

prof. dr. Andreja Benčan Golob

znanstvena svetnica

email: andreja.bencan@ijs.si

t: +386 1 477 3256

IZOBRAZBA

2002: Doktorat znanosti s področja materialov, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, Slovenija

1998: Diploma iz kemijske tehnologije, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, Slovenija

ZNANSTVENA DEJAVNOST

2011-: Višja znanstvena sodelavka, Odsek za elektronsko keramiko, Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Slovenija

2006-2011: Znanstvena sodelavka, Odsek za elektronsko keramiko, Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Slovenija

2003-2006: Asistentka z doktoratom, Odsek za elektronsko keramiko, Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Slovenija

2003 (8 mesecev): Podoktorsko izobraževanje, Universite de Limoges, Francija

PEDAGOŠKO DELO

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Ljubljana, Slovenija
2009-: docentka (Izbrana poglavja iz nanoznanosti in nanotehnologije I, II)
2019-: izredna profesorica (Uvod v nanoznanosti in nanotehnologije, Povezava med kristalno strukturo in lastnostmi senzorskih materialov, Okolju prijazni piezoelektrični keramični materiali) 

NAGRADE

2020: Odlični v znanosti 2020, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (koavtorica dosežka “ Inovativni pristopi h kontroli funkcijskih odzivov multiferoikov ”)

2017: Odlični v znanosti 2017, področje tehnika, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (koavtorica dosežka “Razlaga električne prevodnosti domenskih sten bizmutovega ferita”)

2002: Nagrada za najboljšo predstavitev med mladimi raziskovalci, 10. Konferenca o materialih in tehnologijah, Portorož, Slovenija

2000: Nagrada za najboljši poster, 4. Evropski forum o gorivnih celicah, Lucerne, Švica

POVEZAVE

OSEBNA BIBLIOGRAFIJA

SICRIS

GOOGLE SCHOLAR