prof. dr. Danjela Kuščer

prof. dr. Danjela Kuščer

Višja znanstvena sodelavka

email: danjela.kuscer@ijs.si

t: +386 1 477 3489

IZOBRAZBA

1999: Doktorat iz področja Materiali, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, Slovenija

1992: Diploma iz kemijske tehnologije, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, Slovenija

ZNANSTVENA DEJAVNOST

2016 - 1017 (3 mesece): Gostujoča raziskovalka na Univerzi François-Rabelais/GREMAN/CNRS, Tours, Francija.

2010-2013: Višja znanstvena sodelavka, Center Odličnosti NAMASTE  (20 %)

2008 - : višja znanstvena sodelavka, Odsek za elektronsko keramiko, Inštitut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Slovenija

2003-2006: Znanstvena sodelavka, Odsek za elektronsko keramiko, Inštitut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Slovenija

2000-2003: Asistentka z doktoratom, Odsek za elektronsko keramiko, Inštitut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Slovenija

1995 in 1996 (3 mesece): raziskovalka v Forszungszentrum Juelich, Nemčija

1992 - 2000: Asistentka, Institut “Jozef Stefan”, Odsek za keramiko, Ljubljana

PEDAGOŠKO DELO

2020- : izredna profesorica, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana        

2009-2020: docentka, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana       

NAGRADE

2021: Srebrno priznanje za inovacijo “Izdelava transparentnih elektrod iz raztopin cenovno dostopnih prevodnih oksidov s postopkom sitotiska”, ki ga je podelila Gospodarska Zbornica Slovenije, Območna Zbornica Zasavje

2016: Odlični v znanosti 2016, področje tehnika, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (soavtorica dosežka “Razvoj kordieritne keramike s stabilnim nizkim koeficientom linearnega termičnega raztezka”)

2016: Srebrno priznanje za inovacijo “Neporozni kordieritni material C 410 za elektrotehniko”, ki ga je podelila Gospodarska Zbornica Slovenije, Območna Zbornica Zasavje

2015: Zlato priznanje za inovacijo »Razvoj novih steatitnih materialov«, ki ga je podelila Gospodarska Zbornica Slovenije, Območna Zbornica Zasavje

2015: Srebrno nacionalno priznanje za inovacijo »Razvoj novih steatitnih materialov«, ki ga je podelila Gospodarska Zbornica Slovenije

2015: Puhovo priznanje za pomembne dosežke na področju alumosilikatnih keramičnih materialov

2014:  Srebrno priznanje za inovacijo »Nov kordieritni material C 410 za elektrotehniko in postopek njegove izdelave«, ki ga je podelila Gospodarska Zbornica Slovenije, Območna Zbornica Zasavje

POVEZAVE

OSEBNA BIBLIOGRAFIJA

SICRIS

PROJEKTI

Mednarodni projekti (vodja):

 1. 2021-2022: KET4Clean production, KET4CP-SME2020-08-No34: PICOS Priprava nevidnih struktur na osnovi cenovno ugodnih prosojnih prevodnih oksidov iz raztopin z metodo sitotiska.
 2. 2012-2016: 7 EU FP CERAMPOL Keramične in polimerne membrane za odstranjevanje težkih kovin in strupenih organskih spojin v vodi.
 3. 2012-2015: PI-Piezo Institut, Evropski ekspertni center za večfunkcionalne in integrirane piezoelektrične naprav.
 4.  2006-2010: 6 OP EU MULTIFLEXIOXIDES Večkomponentni oksidi za fleksibilno in transparentno elektroniko.
 5. 2005-2008: 6 OP EU CELINA Uporaba gorivnih celic v naprednih letalih.
 6. 2008 INVISIBLE, Synchotrone Elletra, Trst, Italija.
 7. 2004-2006: EZPLATE Preklopne površine za uporabo v brezprocesnih (mokrih) ofsetnih tiskarskih ploščah (IWT 030537).

Sodelovanje v mednarodnih projektih

 1. 2010-2014: EU FP7 ORAMA, Oksidni materiali  za obdobje elektronike po siliciju
 2. 2010-2013: EU FP7 APOSTILE Krepitev raziskovalnih potencialov Fakultete za tehnične vede na področju postsilicijeve elektronike; REGPOT-2010-5
 3. 2009-2012: 6EU FP MICROFLEX Mikro proizvodnja tehnologije za MEMS na novi generaciji tekstilij in upogljivih podlagah.
 4. 2008-2010: EU FP6 Network of Excellence MIND Večnamenske in integrirane piezoelektrične naprave.
 5. 2001-2004: EU FP5 PIRAMID Nova plezokeramika z visoko občutljivostjo za napredne aplikacije – teksturirane strukture, debele plasti in večplastne structure.
 6. 2002-2006 : EU FP5 CERAMOS Inovativno procesiranje keramike ; Projekt Marie Curie Training Site.
 7. 2001-2006: EU FP5 POLECER Polarna elektrokeramika, Thematic network.

Bilateralni projekti (vodja)

 1. 2010-2011: SLO-Poljska (BI-PL/10-11-013) Raziskave naprednih tehnologij za izdelavo povezav v organski in fleksibilni elektroniki.
 2. 2016-2017: SLO-Francija (BI-FR/16-17-PROTEUS-009): Izdelava in modeliranje integriranih piezoelektričnih struktur za visokofrekvenčne ultrazvočne pretvornike.
 3. 2019-2021: SLO-Francija (BI-FR / 19-20-PROTEUS-008). Okolju prijazne piezoelektrične debeloplastne strukture na osnovi kalijevega natrijevega niobata za uporabo v napravah za zbiranje energije iz okolja.

Nacionalni Projekti (vodja)

 1. 2021-2024: (ARRS, J2-3049): MISS PES MIkrofluidni Senzorski Sistem za zaznavanje PESticidov.
 2. 2020: SINTEK Priprava nadomestka SINTEtične Krvi za preizkušanje medicinske opreme; Projekt inovacijskega fonda CTT IJS. PR-08323.
 3. 2010-2013: Projekt odprtih možnosti; Center odličnosti NAMASTE.
 4. 2006-2008 (M2-0101): HyMIV Sistem gorivnih celic kot pomožni vir energije za zagotavljanje avtonomnosti vojaških vozil (podprojekt: Pomožni napajalni sistemi na podlagi gorivnih celic).

Aplikativni Projekti (vodja)

 1. 2022: (PR-11794) PREPLAST Prosojne pREvodne PLAsti na STeklu (RC eNeM) 7.3. – 31.8.2022
 2. 2020-2021: U4-KE-K5-39/20: Raziskave in razvoj za različne industrijske partnerje.
 3. 2016-2017: Hitro žganje kordieriten keramike C410
 4. 2015-2016: Raziskave siliktne tehnične keramike.
 5. 2014-2015: Stabilne vodne suspenzije za izdelavo elektrotehničnih elementov na osnovi steatita.
 6. 2012-2014: Raziskave kordieritnih materialov tipa  C410, C520, C530
 7. 2012-2014: Raziskave steatitnih materialov tipa C220, C221, C230
 8. 2013-2014: Nanomateriali v keramiki- študija izvedljivosti.