prof. dr. Tadej Rojac

prof. dr. Tadej Rojac

Znanstveni svetnik

email: tadej.rojac@ijs.si

t: +386 1 477 3834

IZOBRAZBA

2007: Doktorat iz materialov, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, Slovenija

2003: Diploma iz kemijskega inženirstva, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, Slovenija

ZNANSTVENA DEJAVNOST

2016-: Višji znanstveni sodelavec, Odsek za elektronsko keramiko, Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Slovenija

2011-2016: Znanstveni sodelavec, Odsek za elektronsko keramiko, Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Slovenija

2008-2011: Asistent z doktoratom, Odsek za elektronsko keramiko, Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Slovenija

2008-2009: Podoktorsko izobraževanje, Swiss Federal Institute of Technology – EPFL, Lausanne, Switzerland

PEDAGOŠKO DELO

2017-: Nosilec predmeta “Keramika”, Naravoslovnotehnična Fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija

2014-: izredni profesor, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Ljubljana, Slovenija (nosilec predmeta “Keramični materiali in tehnologije za integrirane senzorje fizikalnih veličin”)

NAGRADE

2021: Odlični v znanosti 2021, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (koavtorica dosežka “Razkritje vpliva polarnega nereda na dinamiko odziva feroelektričnih materialov”)

2020: Odlični v znanosti 2020, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (koavtor dosežka “ Inovativni pristopi h kontroli funkcijskih odzivov multiferoikov ”)

2018: Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju raziskav sinteze in karakterizacije visokotemperaturne piezoelektrične keramike na osnovi bizmutovega ferita

2018: Nagrada za mlade znanstvenike društva IEEE UFFC za pionirski prispevek k raziskavam kompleksne feroelektrične keramike

2017: Odlični v znanosti 2017, področje tehnika, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, (koavtor dosežka “Razlaga električne prevodnosti domenskih sten bizmutovega ferita”)

2004: Nagrada za najboljšo predstavitev med mladimi raziskovalci, 12. Konferenca o materialih in tehnologijah, Portorož, Slovenija

2004: Nagrada za najboljšo predstavitev med mladimi raziskovalci, VIII International Conference on Sintering and II International Conference on Fundamental Bases of Mechanochemical Technologies, Novosibirsk, Rusija

2003: Prešernova nagrada za diplomsko delo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, Slovenija

POVEZAVE

OSEBNA BIBLIOGRAFIJA

SICRIS