prof. dr. Barbara Malič

prof. dr. Barbara Malič

Vodja Odseka za elektronsko keramiko

Znanstvena svetnica

email: barbara.malic@ijs.si

t: +386 1 477 3431

IZOBRAZBA

1995: Doktorsko delo: Alkoksidna sol-gel sinteza materialov v sistemu PbO-ZrO2-TiO2, Univerza v Ljubljani, Slovenija

 ZAPOSLITEV

2013 - Vodja Odseka za elektronsko keramiko, Institut “Jožef Stefan”

1983:   Institut »Jožef Stefan«, Odsek za keramiko (-2001), Odsek za elektronsko keramiko (2001- )

2009 - : Center odličnosti Vesolje.Si, članica Sveta zavoda

1996 - Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Laboratoire de Céramique, Lausanne, Švica (6 mesecev)

PEDAGOŠKO DELO

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Redna profesorica (Kemija materialov), vodja študijskega programa Senzorske tehnologije

2013: Gostujoča profesorica (Adjunct Professor), Univerza Shizuoka, Hamamatsu, Japonska

2008, 2009: Gostujoča profesorica, Univerza Oulu, Finska, predavanja v okviru podiplomskega študija fizike materialov

PROJEKTI

Projekti ARRS:

P2-0105 (program): Elektronska keramika, nano, 2D in 3D strukture, 2015 - 2020

L2-8180 Feroelektrični keramični plastni elementi z načrtovano domensko strukturo za učinkovito zbiranje in za pretvorbo energije, 2017 - 2020

L2-6768, Mikroelektromehanski in elektrokalorični plastni elementi in elektrokalorični plastni elementi, 2014 - 2017

J2-5482, Napetostno nastavljivi feroelektrični plastni kondenzatorji za prilagodljive mikrovalovne antene, 2013 - 2016

J2-4273, Oksidne pasivne in aktivne komponente za transparentno elektroniko, 2011 - 2015

Mednarodni projekti:

7 OP EU ORAMA - Oxide Materials Towards a Matured Post-Silicon Electronics Era, 2010 – 2014

7 OP EU PI-Evropski ekspertni center za večfunkcionalne in integrirane piezoelektrične naprave, 2011 – 2015

ESA FERRO-PATCH-Prilagodljiva mikrotrakasta antena na osnovi feroelektričnih kondenzatorjev, ESA, 2012 – 2014, nosilka

Bilateralni projekti:

Slovenija - Kitajska (2014 – 2015), Slovenija - ZDA (2016 - 2017), (2018 - 2019)

STROKOVNE FUNKCIJE

2017-: Administrativni odbor (Administrative Committee) IEEE UFFC

2015-: Znanstveni odbor (Scientific Committee) COST

2014-: Odbor za feroelektrike (Ferroelectrics Committee) pri IEEE UFFC

2013-: Znanstvenoraziskovalni svet za tehniko pri ARRS

2011-: Društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale MIDEM, podpredsednica društva

PRIZNANJA IN NAGRADE

2020: Odlični v znanosti 2020, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (koavtorica dosežka “ Inovativni pristopi h kontroli funkcijskih odzivov multiferoikov ”)

2019: Odlični v znanosti 2019, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (koavtorica dosežka “Demonstratorska hladilna naprava na osnovi elektrokaloričnega pojava”)

2017: Odlični v znanosti 2017, področje tehnika, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (koavtorica dosežka “Razlaga električne prevodnosti domenskih sten bizmutovega ferita”)

2014: Priznanje Honourable Guest Professor Univerze Shizuoka, Japonska, za izjemen prispevek k raziskavam kemijske priprave tankih in debelih plasti

2010: Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju raziskav feroelektrične keramike in tankih plasti

POVEZAVE

OSEBNA BIBLIOGRAFIJA

SICRIS