Sodelovanje v projektu Evropskega obrambnega sklada

Sodelovanje v projektu Evropskega obrambnega sklada

Sodelavke in sodelavci Odseka za elektronsko keramiko sodelujemo v projektu Evropskega obrambnega sklada SCUALE: Trajnostne komponente za podvodno akustiko z uporabo materialov brez svinca v Evropi. V triletnem projektu, ki ga vodi francosko podjetje Thales, je štirinajst partnerjev iz podjetij, univerz in raziskovalnih institutov iz osmih držav. Namen projekta SCUALE so raziskave, razvoj in priprava naprednih piezoelektričnih materialov in komponent brez svinca z izboljšano učinkovitostjo, ki bi nadomestili obstoječe piezoelektrične keramične komponente za vojaško podvodno akustiko. V zadnjih dveh desetletjih je tudi evropska direktiva Omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS) spodbujala raziskave piezoelektrične keramike brez svinca, ki naj bi nadomestila komercialno razširjeno keramiko na osnovi svinčevega cirkonata titanata (PZT). Cilj projekta je vzpostaviti vsaj eno evropsko dobavno verigo piezoelektričnih materialov brez svinca, ki bi bili primerni za uporabo v podvodni akustiki. Na prvem projektnem sestanku smo se partnerji posvetili novim sestavam keramike brez svinca, pripravi keramike v laboratorijskem merilu in inovativnim metodam priprave.

.