Uroš Prah uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo

Uroš Prah uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo

Dne 20. 11. 2020 je mladi raziskovalec Uroš Prah na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom:

Kombinirani elektrokalorični in magnetokalorični pojavi v enofaznih multiferoikih.

Mentorica pri doktorskem delu je bila doc. dr. Hana Uršič Nemevšek, somentor pa izr. prof. Tadej Rojac.

Iskrene čestitke!