Uspešen zagon naprave za sitotisk P-250AVF

Uspešen zagon naprave za sitotisk P-250AVF

Uspešno smo inštalirali napravo za sitotisk P-250AVF, Keko Oprema d.o.o., Slovenija, ki jo je delno financirala Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (Paket 21, prijaviteljica prof. dr. Danjela Kuščer). Naprava za sitotisk, ki deluje popolnoma avtomatsko, je namenjena tiskanju struktur kompleksne geometrije z debelino do ~200 mikrometrov in visoko lateralno resolucijo na različnih podlagah (keramika, nežgana keramika, steklo, polimer, tekstil) velikosti od 50 mm do 200 mm. Pri tem postopku podlago vakuumsko pričvrstimo na nosilec naprave, disperzijo z rakljem potisnemo skozi masko na podlago, pri čemer dobimo vzorec, ki ustreza geometriji vzorca maske.

Oprema omogoča računalniško voden proces tiskanja z avtomatskim sistemom za optično poravnavo s ponovljivostjo mehanskega pozicioniranja  do ± 5 mm. Ima dvižno tiskalno glavo s servo motorskim pogono, dvojno rakeljsko glavo z avtomatsko in regulirano nastavitvijo parametrov posnemala in raklja (višina do 50 mm, sila  0-250 N, hitrost 0-350 mm/s). Dvojni vakumski sistem v vakuumski mizi omogoča tiskanje medplastnih struktur (viafill). Naprava je varna in zdravju prijazna za delo ter v skladu z veljavnimi standardi.

 

Foto utrinki (S. Drnovšek, D. Kuščer, K. Makarovič)