Uspešen zagovor doktorata

Uspešen zagovor doktorata

Mlada raziskovalka Oana-Andreea Condurache je dne 28. 8. 2023 na Mednarodni podiplomski šoli pod mentorstvom prof. dr. Andreje Benčan Golob, uspešno zagovarjala svoje doktorsko delo z naslovom: Presevna elektronska mikroskopija domenskih sten na atomski ravni in njihov In-situ dinamični odziv na električno polje v feroelektrikih brez svinca.

Iskrene čestitke!