Uspešno izvedena delavnica “Women in Engineering”

Uspešno izvedena delavnica “Women in Engineering”

Sodelavka prof. dr. Hana Uršič je na konferenci ISAF 2022 so-organizirala dogodek Women in Engineering v okviru društva UFFC, IEEE. Dogodek z naslovom »Women in ferroelectrics from different corners of the world« je potekal 30. junija 2022. Dogodek je bil organiziran v sodelovanju z dr. Lynette Keeney iz Tyndall National Institute na Irskem. Dogodka se je udeležilo več kot 70 raziskovalcev iz področja feroelektrikov.