Uspešno zaključen projekt ULTRACOOL-Direktorjev sklad 2017

Uspešno zaključen projekt ULTRACOOL-Direktorjev sklad 2017

Projekt Direktorjev sklad 2017 – ULTRACOOL se je uspešno zaključil 31. 3. 2020. Laboratorij za ultrahladno pripravo kompleksnih oksidov je postavljen in operativen. V njem je do sedaj delalo že 15 raziskovalcev (sodelavci 3 različnih odsekov na IJS). Objavili smo 2 raziskovalna članka in dobili financiranje za več temeljnih, aplikativnih in bilateralnih raziskovalnih projektov povezanih s tematiko ULTRACOOL.