Nacionalni projekti

J2-1738-1 Elektrokalorični elementi za aktivno hlajenje elektronskih vezij
Vodja: prof. dr. Barbara Malič
Trajanje projekta: 1. 7. 2019–30. 6. 2022

J2-1740-2 Napredne anorganske tanke plasti z ojačenim električno induciranim odzivom
Vodja: prof. dr. Vid Bobnar (na K5: prof. dr. Barbara Malič)
Trajanje projekta: 1. 7. 2019–30. 6. 2022

IN_INV088-1 »Reactive Elusive Species under Extreme Conditions«
Vodja: prof. dr. Barbara Malič
Trajanje projekta: 1. 4. 2019–1. 4. 2022

J2-9253 Multikalorično hlajenje
Vodja: doc. dr. Hana Uršič Nemevšek
Trajanje projekta: 1. 7. 2018 - 30. 6. 2021

L2-8180-1: Feroelektrični keramični plastni elementi z načrtovano domensko strukturo za učinkovito zbiranje in za pretvorbo energije
Vodja: prof. dr. Barbara Malič
Trajanje projekta: 1. 5. 2017 - 30. 4. 2020

Laboratorij za ultra hladno pripravo kompleksnih oksidov – ULTRACOOL
Vodja: doc. dr. Hana Uršič, dr. Mojca Otoničar
Trajanje projekta: 1. 4. 2017 do 31. 3. 2020

L7-7580: Napredna elektrokalorična pretvorba energij
Vodja: prof. dr. Andrej Kitanovski (na K5: prof. dr. Barbara Malič)
Trajanje projekta: 1. 1. 2016 - 28. 2. 2019

J2-7526: Multifunkcijski materiali za aktuatorske in hladilne naprave
Vodja: doc. dr. Tadej Rojac
Trajanje projekta: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2018

J2-7105: Analiza nehomogenosti fotonapetostnih gradnikov in vpliv na zmogljivost sončnih elektrarn tekom življenjske dobe
Vodja: prof. dr. Marko Topič (na K5: prof. dr. Barbara Malič)
Trajanje projekta: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2018

L2-6768: Mikro-elektromehanski in elektrokalorični plastni elementi
Vodja: prof. dr. Barbara Malič
Trajanje projekta: 1. 7. 2014 - 28. 2. 2018

J2-6779: Novi elektrokalorični materiali za novo ekološko prijazno dielektrično tehnologijo hlajenja
Vodja: prof. dr. Zdravko Kutnjak (na K5: prof. dr. Barbara Malič)
Trajanje projekta: 1. 7. 2014 - 28. 2. 2018