Prispevek v rubriki “News+Views” v reviji Nature Materials

Prispevek v rubriki “News+Views” v reviji Nature Materials

Sodelavka Odseka za elektronsko keramiko Instituta »Jožef Stefan« Mojca Otoničar in vodja skupine ‘Napredni feroični materiali’ na CentraleSupelec Univerze Paris-Seclay v Parizu Brahim Dkhil sta na povabilo urednika revije Nature Materials za rubriko News & Views napisala mnenjski članek Electrocalorics hit the top (objava na spletu 24.10.2019). Komentirala sta članek, objavljen v reviji Nature (objava na spletu 9.10. 2019), v katerem skupina raziskovalcev pod vodstvom Xavierja Moye in Neila Mathurja z Univerze v Cambridgeu, v sodelovanju s partnerji iz podjetja Murata na Japonskem, poroča o učinkovitem večplastnem kondenzatorju, ki izkazuje izjemno visok elektrokaloričen odziv (5.5K) in tako napoveduje preboj naprednih tehnik hlajenja. Avtorji so, poleg ključne večplastne postavitve z izmenjujočimi se plastmi svinčevega skandata tantalata (PST) in platinastih elektrod, pokazali tako pomembnost kemijskega urejanja v strukturi PST, kot tudi bližine kritične točke. Slednje omogoča, da z električnim poljem privedemo material v ‘superkritično’ stanje in tako dosežemo močno povišan elektrokalorični odziv.