Priznanja za delo v uredništvu revije Acta Chimica Slovenica

Priznanja za delo v uredništvu revije Acta Chimica Slovenica

Ob 70. letnici ustanovitve, ki ga je Slovensko kemijsko društvo praznovalo leta 2021, je 22. septembra 2022 v Grand Hotelu Bernardin potekala Slavnostna akademija Slovenskega kemijskega društva, na kateri je društvo podelilo častne nazive posameznikom in institucijam, ki so pomembno vplivali in podpirali razvoj društva, gradili most med akademsko sfero in industrijo ter s svojo vpetostjo v društvo pomembno vplivali na generacije mladih kemikov. Društvo je podelilo priznanja častnim članom, zaslužnim članom, zaslužnim institucijam in priznanja za delo v uredništvu revije Acta Chimica Slovenica. Sodelavki Odseka za elektronsko keramiko prof. dr. Barbara Malič in doc. dr. Mirela Dragomir sta prejeli priznanje za delo v uredništvu revije Acta Chimica Slovenica.