Laboratorij za ultra hladno pripravo kompleksnih oksidov – ULTRACOOL

NASLOV: Laboratorij za ultrahladno pripravo kompleksnih oksidov – ULTRACOOL

OBDOBJE: 1. 4. 2017 do 31. 3. 2020

VODJA: doc. dr. Hana Uršič, dr. Mojca Otoničar

FINANCERJI: Direktorjev sklad 2017

Strokovni svet direktorja IJS je sredstva direktorjevega sklada za leto 2017 podelil projektu z naslovom »Laboratorij za ultrahladno pripravo kompleksnih oksidov«, poimenovan ULTRACOOL. Dobitniki nagrade so Hana Uršič, Mojca Otoničar in Marko Vrabelj. Sredstva so namenjena izgradnji novega laboratorija za pripravo materialov pri nizkih temperaturah (tj. pri sobni ali blizu sobne temperature) po postopkih nanašanja trdnih delcev v curku aerosola in hladnega sintranja. Gre za okolju prijazni in potencialno cenovno ugodni tehniki izdelave kompleksnih materialov, ki sta pridobili precejšnje zanimanje strokovne javnosti in sta popolnoma novi na področju znanosti o oksidnih materialih. Tako metodi predstavljata velik potencial za razvoj materialov, kot tudi procesnih tehnologij.

Oprema, kupljena v okviru projekta ULTRACOOL