Novi elektrokalorični materiali za novo ekološko prijazno dielektrično tehnologijo hlajenja

NASLOV: Novi elektrokalorični materiali za novo ekološko prijazno dielektrično tehnologijo hlajenja

OBDOBJE: 1.7.2014 – 28.2.2018

VODJA: prof. dr. Zdravko Kutnjak

RAZISKOVALCI

FINANCERJI: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

ORGANIZACIJE:

  • Institut “Jožef Stefan”
  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
  • Univerza v mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

CILJI: Ta projekt je predlog za nadaljnjo podporo raziskav elektrokalorikov s strani ARRS, ki so zelo pomembne za razvoj novih tehnologij hlajenja na osnovi elektrokaloričnih hladilnih elementov. Več

POMENI ZA RAZVOJ ZNANOSTI: Raziskave predlagane v projektu, nova spoznanja o materialih z ogromnim elektrokaloričnim odzivom kot so organski in anorganskih feroelektrični relaksorji, vplivu kemične sestave, vpliva kritičnih pojavov, končnih velikosti zrn in površin nanj, dielektrične, transportne in elektromehanske lastnosti, ter od njih odvisni staranje materialov in porušitvena napetost lahko poleg razvoja našega temeljnega znanstvenega področja tudi potencialno veliko prispevajo k novim znanstvenim spoznanjem, razumevanju osnovnih znanstvenih zakonov, razvoju aplikativnega znanja in novih tehnologij ter razvoju novih naprednih materialov z izboljšanimi lastnostmi.  Več

POMEN ZA RAZVOJ SLOVENIJE: Ta projekt odpira ne samo novo raziskovalno področje ampak njegovi rezultati lahko privedejo do novih tehnologij in tudi industrijskih vej.  Več

NAJPOMEMBNEJŠI ZNANSTVENI REZULTATI: Letno poročilo 2014, 2015

NAJPOMEMBNEJŠI DRUŽBENO-EKONOMSKO IN KULTURNO RELEVATNI REZULTATI: Letno poročilo 2014, 2015