prof. dr. Hana Uršič Nemevšek

prof. dr. Hana Uršič Nemevšek

Višja znanstvena sodelavka

email: hana.ursic@ijs.si

t: +386 1 477 3936

IZOBRAZBA

2010: Doktorat znanosti s področja materialov, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, smer Nanoznanosti in nanotehnologije, Ljubljana, Slovenija

2005: Diploma iz fizike, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, Slovenija

ZNANSTVENA DEJAVNOST                       

2018-: Višja znanstvena sodelavka, Odsek za elektronsko keramiko, Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Slovenija

2013-2018: Znanstvena sodelavka, Odsek za elektronsko keramiko, Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Slovenija

2011-2013: Sodelavka, Center Odličnosti NAMASTE  (dopolnilna zaposlitev)

2011: Asistentka z doktoratom,  Odsek za elektronsko keramiko, Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Slovenija

2010: Podoktorsko izobraževanje, Inštitut za materiale, Madrid, Španija

PEDAGOŠKO DELO

2021-: Izredna profesorica, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Ljubljana, Slovenija (nosilka predmeta “Lokalne električne, elektromehanske in termične lastnosti senzorskih materialov; sodelavka pri predmetih “Uvod v nanoznaosti in nanotehnologije”, “Senzorji in senzorske tehnologije” in “Napredne teme iz nanoznanosti in nanotehnologij”)

2016-2021: Docentka, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Ljubljana, Slovenija (nosilka predmeta “Lokalne električne, elektromehanske in termične lastnosti senzorskih materialov; sodelavka pri predmetu  “Izbrana poglavja iz nanoznanosti in nanotehnologij II” )

2013: Asistentka, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Ljubljana, Slovenija

NAGRADE

2020: Odlični v znanosti 2020, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (koavtorica dosežka “ Inovativni pristopi h kontroli funkcijskih odzivov multiferoikov ”)

2019: Odlični v znanosti 2019, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (koavtorica dosežka “Demonstratorska hladilna naprava na osnovi elektrokaloričnega pojava”)

2018: Projekt M-ERA NET Integrirani elektrokemični senzorji s keramičnimi mikrofluidnimi strukturami (vodja IJS dela projekta) je prejel naziv “Success story M-ERA.NET

2017: Odlični v znanosti 2017, področje tehnika, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (koavtorica dosežka “Razlaga električne prevodnosti domenskih sten bizmutovega ferita”)

2017: Direktorjev sklad: Laboratorij za ultrahladno pripravo kompleksnih oksidov, Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Slovenija

2016: Najboljši znanstveni prispevek po izbiri urednika v reviji Applied Physics Letters (vol. prispevek 106, 043903, 2015)

2014: Nagrada “The best success story”, COST SIMUFER MP0904, Bukarešta, Romunija.

2008: Nagrada “Outstanding work of Young scientist”, mednarodna konferenca IUMRS, Nagoya, Japonska.

STROKOVNE FUNKCIJE

2024– : Predstavnica Ultrasound, Ferroelectrics and Frequency Control (UFFC) v odboru za promocijo
žensk v inženirstvu pri IEEE

2022– : Podpredsednica odbora za promocijo žensk v inženirstvu pri IEEE UFFC FerrocCom

2022– : Administrativni odbor (Administrative Committee) IEEE UFFC

2020– : Društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale MIDEM, članica izvršilnega odbora društva in članica častnega razsodišča

POVEZAVE

OSEBNA BIBLIOGRAFIJA

SICRIS

Google učenjak