Iščemo nove sodelavce

Iščemo nove sodelavce

Na Odseku za elektronsko keramiko nudimo zaposlitev podoktorskim sodelavcem. Raziskovalno delo bo vključevalo sintezo in hladno žganje perovskitnih feroičnih materialov brez svinca, popolno strukturno in funkcionalno karakterizacijo keramike ter raziskovanje potencialne uporabe teh materialov v elektronskih komponentah.

Od kandidatov pričakujemo izkušnje z obdelavo in oblikovanjem anorganskih materialov ter uporabo osnovnih orodij in metod kemije (IR spektroskopija, rentgenska difrakcija, elektronska mikroskopija, elektromehanske meritve) ter obdelavo podatkov s pomočjo orodij (Origin, MATLAB, Python, itd.). Dodatno se cenijo veščine simulacije in modeliranja.

Potrebne so izkušnje z branjem in pisanjem znanstvenih člankov ter kritično razmišljanje in analiza rezultatov.

Kontaktna oseba: Mojca.Otonicar@ijs.si